thnlscantho-3
  Về Đất Mũi...P3
 
22 /11/2012


 

Về Đất Mũi theo đường nam sông Hậu

KS Mong Phước Minh

 

Phần 3.

10h30, chúng tôi tiếp tục hành trình về hướng Bạc Liêu.Con đường Nam Sông Hậu vẫn băng qua các nương rẫy hành tím,những ngôi chùa Theravada rực rở sắc vàng chói chang đặc sắc của dân tộc Khmer.Như từ lúc khởi đầu nơi cầu Cần thơ, tới đây Nam Sông Hậu vẫn không rộng hơn nhưng vắng xe và mát mẻ,nên chúng tôi rất dễ chịu .
12h05’, chúng tôi tới Bạc Liêu.