thnlscantho-3
  Thương Thầy
 
27/5/2012

 *******************Thương THẦY
 
                        
                         Có làm mới biết Thầy ơi*
                         Công lao gầy dựng, ở nơi xa nhà
                         Năm năm kết nối ruột rà
                         Thầy gom kỹ niệm, trang nhà chép ghi
                         Học trò khắp nẻo đường đi
                         Thầy qui tụ lại…khắc ghi… công Thầy
                         Tuổi già tiếp nối dựng gầy
                         Trang nhà gia sản mà Thầy truyền giao
                         Tụi Em cố gắng làm sao
                         Trang nhà sống vững, để trao một ngày
                         Đàn em lớp lớp sau nầy
                         Thay nhau tiếp nối, việc Thầy dựng nên
                           


                                 *
Lên gặp bài phức tạp, làm đi làm lại
                            nhiều lần mệt nhừ, mới hiểu được công sức
                           Thầy bỏ ra năm năm cho trang nhà hoạt động
        
                                         Dương văn Phương
 
 
 
 
  Số lượt người đọc từ ngày đầu tháng: 252192 visitors (922371 hits)  
 
=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=