thnlscantho-3
  Thăm nhau
 
15/7/2012

 
    Thăm nhau    
  
 -  ( Kính tặng hai Anh ) –
 

 

Email Anh gởi đến nơi
Trước khi họp bạn…ghé chơi một ngày
Long xuyên Châu đốc tình đầy
Đồng môn Nông Lâm Súc…những ngày xa xưa
Thời gian thắm thoát thoi đưa
Bao lần mong đợi mà chưa…gặp người
Hàn huyên tâm sự đôi lời
Chút tình tri ngộ…một thời website *
 
*       Website gặp nhau trên internet và trên phone
chứ chưa hề gặp mặt nhau
 


Dương Xuân Triều
 
 
 
  Số lượt người đọc từ ngày đầu tháng: 251890 visitors (921886 hits)  
 
=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=