thnlscantho-3
  Sản phẩm từ TQ
 
7/8/2012

SẢN PHẨM TỪ TRUNG QUỐC

Trần-Đăng Hồng

 

Ngày nay, khắp thế giới đều biết hàng sản xuất ở Trung quốc, từ đồ chơi trẻ nít đến quần áo, giày dép, nhất là thực phẩm rất độc hại cho sức khỏe. Từ nhiều năm nay, nhiều người tẩy chay mặt hàng sản xuất từ Trung quốc. Riêng người Việt hải ngoại đã tẩy chay hàng Trung quốc từ nhiều năm nay, không những vì độc hại, mà vì còn lý do chính trị, Trung quốc đã chèn ép kinh tế, cướp đất và hải đảo của Việt Nam, cùng thái độ ngang ngược không theo quy luật quốc tế.

          Theo luật quốc tế, các sản phẩm phải ghi nguồn gốc nước sản xuất (Made in…) hay sản phẩm của nước sản xuất nhưng vô chai hay đóng hộp tại một nước  khác. Chẳng hạn, nước mắm sản xuất từ Việt Nam, nhưng được vô chai ở Anh, đều được ghi rõ ràng trên chai lọ hay bao bì là sản phẩm từ Việt Nam.

          Vì bị tẩy chay mảnh liệt của thế giới, với bản chất gian xảo cố hửu mong đánh lừa thế giới, các hàng Trung quốc hoặc bằng cách để trống không ghi “Made in China”, hoặc giả mạo ghi “Made in Thailand” hay “Made in Việt Nam”, hay một nước nào khác.

          Trong trường hợp này, chúng ta có thể biết chính xác đó là hàng của Trung Quốc hay của bất cứ nước nào khác trên thế giới hay không? Câu trả lời là chúng ta biết được.

          Cũng như mã số trên bưu điện, telephone, hay internet, mỗi quốc gia đều có một mã số để phân biệt nước này với nước khác. Chẳng hạng, phone gọi Việt Nam phải xử dụng mã số 84, gọi đến Anh với mã số 44, đến Hoa Kỳ với 01. Tương tự, hàng sản xuất từ một quốc gia cũng phải có mã số để xuất khẩu, và nước nhập khẩu hàng đó phải kiểm soát mã số này, để giải quyết thuế quan hay tài chánh mua bán.

          Mã số đó chính là “bar codes” với nhiều đường vạch song song đậm lợt lớn nhỏ khác nhau, và một hàng chữ số.

Mã số ghi trên sản phẩm

 

          Mã số ghi trên sản phẩm được áp dụng đầu tiên năm 1966 tại Hoa Kỳ. Năm 1970, mã số UGPIC (Universal Grocery Products Identification Code) được áp dụng cho mọi hàng hóa thực phẩm, và sau này được hoàn chỉnh bởi UPC (Universal Product Code) cho mọi hàng hóa. Tháng 6/1974, máy Scanner UPC được đặt đầu tiên ở siêu thị Marsh thành phố Troy Hoa Kỳ. Tháng 12/1976, Âu châu cũng bắt đầu dùng mã số EAN (European Article Numbering), tương tự như UPC của Hoa Kỳ,

          Hiện tại, Hoa Kỳ và Canada xử dụng mã số UPC, trong lúc các nước khác dùng mã số EAN. Kể từ 1/1/2005, Hoa Kỳ và Canada xữ dụng máy scanner chấp nhận được cả mã số EAN-13 và UPC-A. Việc thay đổi này nhằm giúp các nước xuất khẩu hàng hóa vào Hoa Kỳ hay các nước khác không phải ghi 2 mã số EAN và UPC một lúc.

          Theo quy ước quốc tế, mỗi quốc gia có ít nhất một mã số, gồm nhiều con số. Hai hay 3 số đầu tiên là mã số của quốc gia sản xuất hàng đó. Các số sau là mã số về địa chỉ của công ty sản xuất. Chỉ có máy scanner mới biết được tên của công ty sản xuất. Người tiêu thụ hàng hóa chỉ cần biết 2 hay 3 số đầu tiên để biết hàng hóa đó xuất xứ ở nước nào. Sau đây là mã số của một số quốc gia chánh:

 

Hoa Kỳ và Canada bắt đầu bằng: 00, 01, 02, … đến 13.

Pháp: 30 đến 37

Đức: 40 đến 44

Nhật: 45, 49

Anh: 50

Trung quốc: 690 đến 695

Đài Loan: 471

Hong Kong: 489

Việt Nam: 893

Thái Lan: 885

Mả Lai: 955

Philippines: 480

Indonesia: 899

          Với hình trên, mả số bắt đầu bằng 471, chúng ta biết là xuất xứ từ Đài Loan. Muốn biết mã số của các quốc gia khác, đọc:

http://www.food-info.net/uk/qa/qa-fp121.htm

 

          Như vậy, hàng sản xuất từ Trung quốc có 3 số đầu trong mã số là;

690, 691, 692, 693, 694 hoặc 695.

 

          Vì vậy, dầu không để “Made in China”, hay mạo danh một quốc gia nào khác, nhưng hàng xuất khẩu từ Trung Quốc đều phải bắt đầu bẳng một trong 6 mã số trên.

Hảy tẩy chay, đừng mua hàng Trung quốc.

 

Reading, 8/2012

Trần-Đăng Hồng

 


 
  Số lượt người đọc từ ngày đầu tháng: 271355 visitors (954662 hits)  
 
=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=