thnlscantho-3
  Nuôi cá-Nuôi dê sữa
 
21/10/2012


Ngành nuôi cá, dê sửa, bò sữa chuyễn gen công nghệ di truyền … Việt Nam nên chú ý :

 

 

Cơ quan Thực phẩm và Dược Phẩm  Hoa Kỳ có chấp thuận quá chậm thực phẩm công nghệ di truyền  chăng ?

 

G S Tôn Thất Trình

 

 

     Các nhà khoa học Hoa Kỳ than phiền là  các sản phẩm  làm ra từ các động vật sửa đổi di truyền bị bẫy sập trong một bế tắt không ngưng.  Họ đã tạo ra  một lọai sữa sửa đổi di  truyền, không chứa một protein then chốt liên quan đến khởi động nhiều dị ứng, một kỳ công kỷ thuật gây ấn tượng rỏ rệt, được thế giới  công nghệ sinh học nhiệt liệt hoan hô.

 Nhưng theo  Kỷ yếu của  Viện Hàn Lâm  Khoa Học Quốc Gia Hoa Kỳ xuất bản ngày 1 tháng 10 năm 2012, phát triễn này không dẫn tới nay mai  sữa ít gây ra dị ứng. Tiến trình để được  chánh phủ Hoa Kỳ chấp thuận cho bán thực phẩm xuất phát từ các động vật sửa đổi di truyền , tuồng như gặp bế tắc  vô hy vọng.

      Một lọai cá hồi- salmon, saumon , có họa kiểu thay đổi DNA ,đã bị điều hòa gác lại kể từ khi Cơ quan Thực Phẩm và Dược Phẩm – FDA kết luận  rằng lọai cá hồi này có vẻ an tòan và không có gì nguy hiểm cho môi sinh cách đây 2 năm.  Công ty Kỷ thuật Nước Phú cường- AquaBounty Technologies làm ra cá hồi này vẫn còn đang chờ đợi những bước cuối cùng của công cuộc điều hòa và FDA  chấp thuận tắt máy( điều hòa ).

   Một đàn heo tên gọi là heo hợp môi sinh – enviropigs làm công nghệ di truyền để tiêu hóa được phosphorus ( chất lân ) thực vật ( cây cỏ ) hửu hiệu hơn, hầu cắt giảm  phí tổn thực phẩm chăn nuôi cũng như các mức độ ô nhiễm phosphorus trong phân heo, đã được  giết chết không đau đớn  năm nay, vì tìm ra tài trợ qúa khó khăn và vì thận trọng công cọng về các  sinh vật sửa đổi di truyền. Các mẩu tinh trùng và tế bào  đã được cất  giữ ở các kho trữ lạnh ngân hàng tồn trữ, cho đến khi nào tình thế điều hòa và các thái độ xã hội  cải thiện,  theo lời một nhà khoa học Gia Nã Đại có trách nhiệm về dự án này .

   Những con dê sản xuất ra một protein trong sữa chúng có thể  giúp chống trả tiêu chảy – diarrhea  trên trẻ em nhỏ tuổi đã được di chuyễn qua nước Brasil - Ba Tây để phát triễn thương mãi ở một địa phương vài nhà khoa học cho là thân thiện  kỷ thuật sinh học – biotechnology hơn .

    Các nhà khoa học đang họat động trong một lọat sản phẩm ở nhiều giai đọan phát triễn khác nhau , gồm  có các gà con kháng virus,  thịt có mỡ lành mạnh  và các bò cái sữa kháng viêm vú – mastitis resistant, yêu cầu  ít thuốc kháng sinh hơn. Nhưng bước tiến chậm rì  đơn nạp của AquaBounty có ảnh hưởng lạnh ngắt cho những cố gắng  của ngành kỷ thuật sinh học động vật, được thực hiện ở các la bô hàn lâm  hay ở các công ty bé nhỏ, không  như các  tổ hợp công ty đa quốc gia đã phát triễn các cây cối - thực vật sửa đổi di truyền.  Những cố gắng này đã sụp đổ vì thiếu tài trợ hay phải di chuyễn ra ngọai quốc, ngòai Hoa Kỳ.

   AquaBounty Technologies có đủ tiền  để sống sót đến  cuối tháng giêng năm 2013, the lời Ronald Stotish, chủ tịch và tổng giám đốc điều hành  công ty, tọa lạc tại thị trấn Maynard, bang Massachusetts. Hơn 50 nhà khoa học và lảnh đạo ngành công nghệ kỷ thuật sinh học chán nản, thất vọng, đã gửi một bức thơ cho tổng thống Obama tháng chín vừa qua, yêu cầu  tổng thống thúc dục FDA tiến bước  ra quyết định  về cá hồi AquaBounnty.

    Các nhà khoa học đã viết : “ Ở đây, tình thế hiểm nghèo hơn    chỉ một con cá thôi”.  Nhà di truyền học động vật viện đại học  UC Davis, James Murray, là một trong những người ký tên ở bức thơ. Ông đã làm công nghệ di truyền – engineering  để sản xuất  protein lysozyme con người ở sữa dê  giúp tạo dạng một   giới vi khuẩn  ở ruột dê, hầu cải thiện y tế  lành mạnh dạ dày – ruột. Ông nói : ‘nếu dê chúng tôi hay động vật  chuyễn gen – transgenic aninals nào khác đến trước mặt FDA, chúng tôi cần có một quyết định của FDA. Chúng tôi cần một tiến trình chánh trị  giúp cho tiến trình điều hòa căn bản khoa học  có thể họat động”.  Murray nói thêm là ông đã thu xếp di chuyễn  các dê chuyễn gen  sang Brasil , vì lẽ ông không thấy cơ hội điều hòa nào giúp chấp thuận kỷ thuật mới ở Hoa Kỳ cả thảy trong tương lai gần.

     Nghiên cứu mới  về sữa bò  gây dị ứng ngầm được thực hiện ở AgResearch tại Hamilton, Tân Tây Lan- New Zealand, một thể chế  khảo cứu quốc doanh.  Các nhà khảo cứu làm công nghệ di truyền  các tế bào bò cái, hầu lọai bỏ gen của một protêin ở  nước sữa – whey tên gọi là beta-lactoglobulin hay BLG, hiện diện ở sữa bò, nhưng không có ở sữa người.  Xa hơn việc tạo ra sữa không  gây ra các dị ứng, các nhà khoa học mong  muốn   hiểu biết chức năng của BLG trong sữa,  một chất lỏng hết sức phức tạp đầy rẫy protêins, chất béo và đường.

     Các nhà khoa học đã làm công nghệ di truyền các tế bào bò cái   để lấy đi protein này , làm ra  những phân tử RNA bé tí xíu  tương tác với họat động của gen BLG , thật sự làm câm họng nó. Rồi họ  dùng kỷ thuật tinh dòng – cloning  tạo ra những bê - bò cái con từ các  tế bào sửa đổi di truyền. Phân tích một số lượng  sữa nhỏ từ các bò cái con, bằng gây cảm ứng hormon –  hormonal induction,  không tìm thấy dấu vết BLG. Các nhà khoa học không hiểu lý do gì là sữa lại chứa nhưng mức độ cao của một nhóm các proteins khác tên gọi là casêin và casêin cũng khởi động một phản ứng dị ứng. Nhưng điều này có thể ích lợi chế tạo phó mát .

   Bê cái nay đã được 11 tháng và các nhà khoa học dự tính sẽ  gầy giống nó thêm năm tới , để giúp họ có thể phân tích sữa rộng rải hơn, theo lời đồng tác giả nghiên cứu  Stefan Wagner, một nhà di truyền học động vật của AgResearch. Họ cũng dự tính trong  số nhiều điều khác,  xem  cách nào sữa này khác với sữa bò cái qui ước và thử nghiệm tiềm năng giảm bớt dị ứng trên chuột. Bác sĩ Robert Wood, giám đốc về dị ứng và miễn nhiễm  trẻ em   tại Trung tâm Trẻ em Johns Hopkins tại thành phố Baltimore, nói ông nghi ngờ là số lượng sữa này  sẽ giúp ích các bệnh nhân của ông . Vì tuy đúng là nhiều trẻ em không chịu đựng đợc BLG, chúng  vẫn thường bị dị ứng một lọat các proteins khác  trong sữa, kể cả casêin. Ông thêm: thế cho nên casein cao hơn là kịch bản có thể tệ hại nhất  cho đa số bệnh nhân của chúng tôi.

   Ngay cả nếu như khi sữa được sửa đổi thêm nữa, các rào cản điều hòa và xã hội bực bội  có cơ trở thành những thách thức to lớn. Dù rằng công chúng thường tiêu thụ những thực phẩm chế biến từ các đậu nành ( đổ tương ) và bắp sửa đổi di truyền, ý kiến ăn các sản phẩm  làm từ  động vật chuyễn gen sẽ còn dữ dội, khó khăn hơn nữa cho người tiêu thụ chấp nhận, theo lời Gregory Jaffe ,giám đốc một dự án kỷ thuật sinh học ở Trung tâm Về Khoa học  Lợi ích  cho Công cọng, tọa lạc tại thủ đô Hoa thịnh Đốn .

   Dân gian có cảm giác khi ăn động vật và khi bạn  nói về bò cái và sữa  ( sửa là cái gì  chúng ta cho con cháu ăn uống ), khác hơn là cây cối mùa màng, cũng theo  Jaffe, thành viên một ủy ban  cố vấn duyệt xét  các dữ liệu an tòan cho cá hồi AquaBounty năm 2010,    Jaffe không thấy lý do  cần quan ngại  về những dữ liệu ông đã duyệt xét. Thật sự ,  nhiều nhà di truyền học động vật nói rằng họ nghi ngờ là kẹt cứng điều hòa ca- trường hợp AquaBounty  liên hệ đến chánh trị hơn là  một cơ quan FDA thiếu hửu hiệu và quá ư  khe khắt.  Các chánh trị gia  đã liên tiếp cố tâm  chận đứng  cá hồi sửa đổi di truyền. Vài nhà khoa học nói là họ nghi ngờ rằng hàng rào  chặc đường  còn cao hơn nữa , tại Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh hay ở tòa Bạch Ốc- Nhà Trắng.

    Stotish, tổng giám đốc điều hành AquaBounty nói: “  Chúng tôi tin tưởng rằng FDA đã làm theo phận sự mình và chính  FDA cũng tin tưởng  là sản phẩm có thể chấp thuận được , nhưng tiến trình đã bị mua chuộc, bại họai vì can thiệp  chánh trị vượt quá quyền hạn FDA.  Bà phát ngôn viên FDA  Morgan Liscinsky  nói,  trong một điện thư  là đơn xin chấp thuận của AquaBounty đang chờ đợi giải quyết, và chúng tôi không biết khi nào sẽ có thông tin dứt khóat.  Bà thêm:  một định giá môi sinh đang được thực hiện.

    Sản phẩm  chuyễn gen động vật duy nhất  đã được FDA chấp thuận  dược phẩm  kháng ( máu ) đóng cục-  anti clotting drug, tên gọi là ATryn, chích triết từ sữa dê sửa đổi di truyền. Thuốc do công ty GTC Biotherapeutics Inc. Framingham, bang Massachusetts. bán khá chạy  và công ty dự tính  phát triễn những dòng dê và thỏ làm ra các thuốc căn bản sữa cho bệnh nhân đau bệnh máu không đông – hemophilia ,  các bệnh tự miễn nhiễm – autoimmune disease và ung thư , theo lời  chủ tịch GTC Yam Echelard.

 

        ( Chiếu theo  nhật báo Los Angeles Times:  Irvine ngày 5 tháng 10 năm 2012 )      

 

                         

 

 
  Số lượt người đọc từ ngày đầu tháng: 271356 visitors (954691 hits)  
 
=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=