thnlscantho-3
  Nhẫn gì....
 
17/9/2012

Thơ vui Nhẫn Gì?
 
 
     
 
                                                    01- Nhẫn gì cố gắng làm xong?
02- Nhẫn gì kiên quyết một lòng sẽ nên?     
03- Nhẫn gì từng bước vững bền?
04- Nhẫn gì đủ sức vươn lên phục thù?   
05- Nhẫn gì khuất dạng mây mù? 
06- Nhẫn gì nhân nhượng cho dù ghét ganh?  
07- Nhẫn gì sau trước cho rành?
08- Nhẫn gì cương nghị đạt thành mới mau? 
09- Nhẫn gì đành đoạn bỏ nhau? 
10- Nhẫn gì tệ bạt nói sao cho vừa?     


 
1-Nhẫn nại, 2-Nhẫn nhục, 3-Nhẫn nhịn, 4-Nhẫn thân
5-Ẩn nhẫn, 6-Nhẫn hận,7-Nhẫn hành, 8-Nhẫn trí
 9-Nhẫn tâm, 10-Tàn nhẫn.
 
Ngày 12/9/2012
 Trần V Diên (10CT 1970)

 
  Số lượt người đọc từ ngày đầu tháng: 246895 visitors (908881 hits)  
 
=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=