thnlscantho-3
  Nguyệt hạ
 
20/5/2012

 
 
 
                              Nguyệt hạ
 
                    
                      Một nắm sao đêm rớt giữa dòng
                     Trăng khuya soi bóng hẹn thề sông
                     Tràng Canh*khóc tang bồng hồ thỉ
                     Rượu còn đây không bạn như không
                     Sóng nhấp nhô trăng đầy trăng khuyết
                     Con tạo hề khi mạt khi thông
                     Cử bôi độc chước yêu minh nguyệt**
                     Là đà say bóng cỏi mênh mông
                      

                         * 
Thi hiệu Lý Bạch
                       ** trong bài “Nguyệt hạ độc chước”
 
                            
                                  NTL :5/2012
 
  Số lượt người đọc từ ngày đầu tháng: 246895 visitors (908893 hits)  
 
=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=