thnlscantho-3
  Nợ sữa
 
02/6/2012

 
 
 ************ Nợ sữa
 
 
                 Ngày anh nhìn thấy đất trời
                 Mẹ anh lìa bỏ cỏi đời thê lương
                 Chào đời đã mất tình thương
                 Thêm cha gặp cảnh tai ương dập dồn
                 Mẹ em sắp sửa lâm bồn
                 Đôi bầu sữa mẹ níu hồn cứu anh!
                 Cuộc sống lây lất mong manh
                 Mẹ cho bú thép để anh sống nhờ
                                                                        ***** 
                 Thế rồi ngày tháng trôi nhanh
                 Em đây đã học cùng anh một trường
                 Em xinh cỏ thẹn hoa nhường
                 Còn anh cằn cổi phong sương một đời
                 Lòng em quyết chẵng đổi dời
                 Yêu anh bất chấp miệng đời thế nhân
                 Mẹ em cương quyết cản ngăn
                 Lựa rể xứng đáng nâng khăn ấm đời
                    
                
                 Gặp anh mẹ kể nhiều lời
                 Ngày xưa sữa mẹ cãi trời cứu anh
                 Bây giờ mẹ chỉ mong anh
                 Giúp em trọn nghĩa sinh thành vậy thôi!
                 Thôi đành phó mặc số trời
                 Cùng em xóa hết một thời mộng mơ
                 Nợ gì trả được em ơi !
                 Nợ bầu sữa mẹ, một đời vương mang
 
                          Dương văn Phương
 
 
 
 
 
  Số lượt người đọc từ ngày đầu tháng: 248703 visitors (914694 hits)  
 
=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=