thnlscantho-3
  Dòng sử Việt oai hùng
 
10/4/2012
 
                         Dòng Sử Việt oai hùng

                                     Anh tự hào Lạc Việt
                                     Chị hãnh diện Âu Cơ
                                     Em thương nòi Bách Việt
                                     Tôi tiếc Động Đình Hồ

                                     Những gì trong truyền thuyết
                                     Là cội rễ cha ông
                                     Đời đời ghi nhớ mãi...
                                     Dẫu nước có xa nguồn

                                     Giặc Tần sang cướp đất
                                     Nam Việt dựng Phiên Ngung
                                     Ta một thời đứng dậy
                                     Toan phục quốc vua Hùng

                                     Nhưng số trời cay nghiệt
                                     Giặc Hán tràn Quảng Đông
                                     Quảng Tây cũng thất thủ
                                     Ta trụ ở sông Hồng

                                     Từ đó mình ý thức
                                     Đất nước, là của chung
                                     Hơn ngàn năm tranh đấu
                                     Để khỏi bị vong thân

                                     Từ đó thù chất ngất
                                     Xương máu đẫm cùm gông
                                     Chị em Trưng nổi dậy
                                     Khơi dòng sử kiêu hùng


 
                                     Bốn mươi năm độc lập
                                     Từ Ngô lập chiến công
                                     Đại Cồ Việt sóng gió
                                     Giặc Tống lại xâm lăng!

                                     Ôi! Không có Lê Hoàn
                                     Và Thái Hậu họ Dương
                                     Thêm ngàn năm Bắc thuộc
                                     Nước ta còn hay không?

                                     Lý, Trần tiếp Sử hùng
                                     Tống, Nguyên mộng xâm lăng
                                     Nhưng chúng đều thất bại
                                     Xác giặc không mồ chôn

                                     Chính sự Hồ phiền hà
                                     Giặc Minh chiếm nước ta
                                     Hơn mười năm chiến đấu
                                     Lê giành lại sơn hà

                                     Rồi Mạc nhiễu triều trung
                                     Khiến Nam Bắc phân tranh
                                     Nhờ Tây Sơn khởi nghĩa
                                     Thông dòng máu Tiên Rồng

                                     Mãn Thanh tràn biên cương
                                     Toan chiếm giữ Thăng Long
                                     Vua Quang Trung tuốt kiếm
                                     Giặc Mãn phải tan hàng!

                                     Nhà Nguyễn được Ngai vàng
                                     Thực dân Pháp bạo tàn
                                     Thêm trăm năm kháng chiến
                                     Tiếp nối chí hùng anh....

                                     Hôm nay ta nhắc lại
                                     Dòng Sử Việt oai hùng
                                     Gươm thiêng xin cầm lấy
                                     Vận nước cùng lo chung!

                                                Song Thuận *
KS Nông Học Nguyễn Song Thuận

 
  Số lượt người đọc từ ngày đầu tháng: 268330 visitors (950636 hits)  
 
=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=