thnlscantho-3
  Dưới trời mưa
 
09/6/2012

*.*.*.*.*.*.*.*Dưới trời mưa
 
                     
                    
 Đất trời chuyển động vào mưa
                      Để cho nắng nóng ban trưa xa dần
                      Nhìn mưa mà bỗng thấy mừng
                      Từ đây nóng bức lạnh lùng ra đi
                      Đâm chồi nẩy lộc xanh rì
                      Bồn hoa trong chậu, xanh vì mưa rơi
                      Giò lan cũng chuyển mình rồi
                      Hé chồi nụ biếc, cho người ngắm chơi
                      Mưa về xoay chuyển đất trời
                      Giọt mưa thánh thoát, mát đời cạn khô
 
                                   Dương xuân Triều
 
 
 

 
  Số lượt người đọc từ ngày đầu tháng: 268330 visitors (950615 hits)  
 
=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=