thnlscantho-3
  Cơn bão số 1 thổi qua
 
3/4/2012

                               Thơ DƯƠNG XUÂN TRIỀU
 
                                    Cơn bão số 1 thổi qua
 


                               Đài báo áp thấp đến rồi
                               Cơn bão số một,biển trời miền trong
                               Phú Yên cho đến Cửu Long
                               Gió giật cấp tám, biển Đông sóng gầm
                               Ghe thuyền đánh cá xa xăm
                               Mau về tránh bão, nếu không chết chìm
                               Nhà cửa ven biển phải tìm
                               Di dời người, của, đất liền vô sâu
                               Trưa nay bão thổi vô mau
                               Bao nhà sụp đổ, làm đau bao người
                               Chơ vơ, chăn chiếu màn trời
                               Tang thương đổ vỡ, phận đời dân đen
                               Đêm nay thành phố không đèn
                               Mênh mông nước ngập, lềnh bềnh rác trôi
                               Lá lành đùm bọc… ai ơi
                               Một miếng khi đói, phải thời giúp nhau.
 
                                     Thơ DƯƠNG VĂN PHƯƠNG
 
                                          Bão thổi làm thơ
 


                                Bão về đến tận trời Nam
                                Xưa nay rất ít, Đông Nam bão về
                                Ít khi nên chẳng phòng đề
                                Đến khi gió mạnh, não nề tang thương
                                Nhà cửa tốc mái che sương
                                Rồi đây sống cảnh, tai ương, khổ sầu
                                Nạn tai trút xuống mái đầu
                                Trẻ thơ lạc lỏng, nhà đâu?..ra đường
                                Nhiểu điều phủ lấy giá gương
                                Cùng chung dòng máu, phải thương nhau cùng
                                Gặp cơn hoạn nạn, hiểu lòng
                                Chở che đùm bọc, thoát vòng tai ương
                                Bão về lắm cảnh đau thương
                                Làm thơ chia sớt, quê hương ruột rà.
    
                                                
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 


 
  Số lượt người đọc từ ngày đầu tháng: 268333 visitors (950701 hits)  
 
=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=