thnlscantho-3
  BIỂN VẮNG
 

BIỂN VẮNG                         http://i.ytimg.com/vi/k8ToAXyODg0/0.jpg

BÃI  BIỂN CHIỀU NAY  VẮNG LẶNG TĂM

HOÀNG HÔN RŨ XUỐNG NGOÀI  XA XĂM

THUYỀN AI LƯỚT SÓNG QUAY VỀ BẾN

DẤU CHÂN TRÊN CÁT BUỒN ÂM THẦM

                            BÓNG ĐÊM TRÙM  PHỦ HỒN VIỄN XỨ

                            SÓNG GÀO ĐIỆP KHÚC TÌNH  TƯƠNG TƯ

                            TRĂNG MỜ HEO HÚT ĐÊM CÔ TỊCH

                            MỘT BÓNG ĐI VỀ .... HƯƠNG TÌNH THƯ

GIÓ RÍT NGOÀI KHƠI ...BUỒN CÔ  PHỤ

XA NHAU TỪ DẠO MỘT CHIỀU THU

ĐƯỜNG  VƯƠN TRĂM  LỐI ....NGHÌN TRÙNG CÁCH

NƯỚC MẮT XÓT THƯƠNG ... ĐỜI NGỤC TÙ !!!

                               TRĂM NĂM MỘT THOÁNG LÀ HƯ ẢO

                               TỈNH  MỘNG VÔ THƯỜNG DẠ XÓT ĐAU

                               DẲM  BƯỚC CHÂN TRẦN TRÊN SỎI CÁT

                               THẮM LẠNH  NHÂN SINH MỘT KIẾP MAU

                    QUAN NGỌC ANH     07-31-2012


 
  Số lượt người đọc từ ngày đầu tháng: 247129 visitors (909523 hits)  
 
=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=