thnlscantho-3
  Ông Thầy già
 
19/03/2012

                                                 

ÔNG THẦY GIÀ

          Tặng các anh trong Ban Điều Hành mới

 

Từ thời tuổi ngọc, Thầy đây đã khó

Nay tuổi hạc rồi còn khó hơn xưa

Trò quá sáu mươi, Thầy ngoài bảy chục

Từng trãi cuộc đời, thăng trầm vinh nhục

Thầy không xem đời như áng phù vân

Năm tháng trôi xa, quá khứ vẫn gần

Rời chốn trường xưa, phấn trắng phai dần

“Đường xa dạy học” trăm phần computer

Thăm chừng Trang Mạng sáng tối sớm trưa

Trò chưa học thuộc, Thầy chưa lên giường

Năm, tháng, ngày, ôm nhớ chuyện thân thương

Tình thầy trò, tình bạn, kiếp tha hương

Để tự hào “Thần dân Nông Lâm Súc”

                     

 

Reading, 3/2012

Kim-Thu

 

 
  Số lượt người đọc từ ngày đầu tháng: 267994 visitors (950065 hits)  
 
=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=