thnlscantho-3
  Ôi hởi lá diêu bông
 
21/5/2012

 ********* Ôi hởi lá diêu bông  
 
                            
                            Ông Già ngồi xuống vạc tre
                            Tay bưng tách nước, lòng se nỗi sầu
                            Mắt nhìn về hướng đâu đâu
                            Ở nơi ông đã, bấy lâu giử gìn
                            Đất đai thắm đượm ân tình
                            Mà sao Ông lại đoạn tình bán đi
                            Bởi vì Ông tính một khi
                            Công trình xây dựng, khác chi sang giàu
                            Nào dè người khác xen vào
                            Toàn con với cháu, Ba Tàu ào sang
                            Con Ông bị mất chỗ làm
                            Nhìn quanh quẩn lại, thấy toàn xí xô*
                       
     

                            Trót nghe lời nói ra vô
                            Nhà cửa bứng dọn, mã mồ mang đi
                            Bây giờ mới hiểu lắm khi
                            Bỏ công tìm kiếm, làm gì?.. Diêu Bông...
                             
                             Xí xô xí xào= người Tàu nói chuyện.
              
                                  Dương văn Phương (5/2012)
 
         

 
  Số lượt người đọc từ ngày đầu tháng: 268002 visitors (950131 hits)  
 
=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=