thnlscantho-3
  Đồng gì?
 
08/9/2012

Thơ vui:                   Đồng Gì ?
 
 

01- Đồng gì bát ngát trời xanh?         
02- Đồng gì thúc ngựa chạy nhanh đường dài?
03- Đồng gì giờ phút có ngay?
04- Đồng gì muốn hỏi điều này cho mau?
05- Đồng gì trẻ hát với nhau?
06- Đồng gì trọng lượng thấp cao cho vừa?
07- Đồng gì một việc sớm trưa?
08- Đồng gì thề quyết nắng mưa một lòng?
09- Đồng gì kế hoạch lòng vòng?
10- Đồng gì một mực chớ hòng bỏ nhau?
 
 
11- Đồng gì sậm hắc một màu?
12- Đồng gì tu tỉnh thuộc mau cho rành?
13- Đồng gì vui sống an lành?
14- Đồng gì hòa giọng hát nhanh nghe nào?
15- Đồng gì song bước bên nhau?
16- Đồng gì sau trước đẹp màu tin yêu?
17- Đồng gì muốn kiếm được nhiều?
18- Đồng gì thuận với những điều nói ra?
19- Đồng gì kế hoạch dung hòa?
20- Đồng gì tương ứng đậm đà cùng nhau?
 
21- Đồng gì âm hưởng dạt dào?
22- Đồng gì một chuyện ghi vào nhớ cho?
23- Đồng gì canh tát chuyên lo?
24- Đồng gì thong thả trâu bò đến ăn?
25- Đồng gì sình lội lăng xăng?
26- Đồng gì ý tưởng hiểu rằng như nhau?
27- Đồng gì nhất trí trước sau?
28- Đồng gì tiết kiệm cất vào cho xong?
29- Đồng gì trống trải mênh mông?
30- Đồng gì cố quốc bên lòng nhớ chung?
 
31- Đồng gì trường lớp học cùng?
32- Đồng gì ruộng lúa một vùng phù sa?
33- Đồng gì đập ống rớt ra?
34- Đồng gì lây với cả nhà âu lo?
35- Đồng gì cùng việc trao cho?
36- Đồng gì nhịp sống nhỏ to vui hòa?
37- Đồng gì chói sáng mở ra?
38- Đồng gì nội lực đúng là ngang cân?
39- Đồng gì giọng điệu quen thân?
40- Đồng gì dáng dấp toàn phần giống nhau?
 
41- Đồng gì quyện với sắc màu?
42- Đồng gì nòi giống tự hào trong ta?
43- Đồng gì góc cạnh dung hòa?
44- Đồng gì cùng tội gây ra rõ ràng?
45- Đồng gì năm đó vẻ vang?
46- Đồng gì hội tụ tình tang vui hòa?
47- Đồng gì tình mãi đậm đà?
48- Đồng gì tinh chế sẽ ra tức thì?
49- Đồng gì tuân lệnh bước đi?
50- Đồng gì chế ngự trị vì được nhanh?
 
51- Đồng gì cùng một tuổi xanh?     
52- Đồng gì một hiệu thuộc rành cho mau?
53- Đồng gì đùm bọc thương nhau?
54- Đồng gì da dẻ giống màu tổ tông?
55- Đồng gì bênh vực một lòng?
56- Đồng gì cầu khẩn ước mong điều lành?
57- Đồng gì cùng lúc thi hành?
58- Đồng gì hòa thuận tập tành vui chơi? 
59- Đồng gì hiệp ý gọi mời?
60- Đồng gì đồng ruộng giữa trời bao la?
 

 

Trả Lời
 1- Đồng ruộng, 2- Đồng thòa, 3- Đồng hồ, 4- Đồng bóng, 5-Đồng dao, 6- Đồng cân, 7- Đồng nghiệp, 8- Đồng chí, 9- Đồng bàn, 10- Đồng minh, 11- Đồng đen, 12- Đồng đạo, 13- Đồng cư, 14- Đồng điệu, 15- Đồng hành, 16- Đồng liêu, 17- Đồng tiền, 18- Đồng ý, 19- Đồng mưu, 20- Đồng thanh, 21- Đồng khí, 22- Đồng nhất, 23- Đồng áng, 24- Đồng cỏ, 25- Đồng lầy, 26- Đồng nghĩa, 27-Đồng lòng, 28- Đồng bạc, 29- Đồng nội, 30- Đồng hương, 31-Đồng khóa, 32- Đồng bằng, 33- Đồng xu, 34- Đồng bệnh, 35-Đồng sự, 36- Đồng sinh, 37- Đồng tử (vòng con ngươi của mắt), 38- Đồng sức, 39- Đồng âm, 40- Đồng hình, 41- Đồng bối, 42- Đồng chủng, 43- Đồng dạng, 44- Đồng phạm, 45- Đồng niên, 46- Đồng tâm, 47- Đồng vọng, 48- Đồng loại, 49- Đồng đảng, 50- Đồng hóa, 51- Đồng ấu, 52- Đồng hàng, 53- Đồng bào, 54- Đồng tộc, 55- Đồng lỏa, 56- Đồng cốt, 57- Đồng thời, 58- Đồng nhau, 59- Đồng bộ, 60-Đồng sâu.
 
 
Ngày 29/8/2012 
Trần Văn Diên (10CT-1970)
 
  Số lượt người đọc từ ngày đầu tháng: 251889 visitors (921856 hits)  
 
=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=