thnlscantho-3
  Đất Việt
 
25/9/2012
Đất Việt 
Việt Nam Minh Châu Trời Đông,
Ngàn năm Văn Hiến , Con Rồng Cháu Tiên.
Non sông một dãi nối liền ...
Nam Quan cho tới tận miền Cà Mau.
Xương tan , sông núi máu đào ...
Bọc thây da ngựa...chôn sâu đất liền .
Chiến tranh loạn lạc liên miên,
Đấu tranh xâm lược , giữ yên cõi bờ .
Thời bình bút sắt làm thơ,
Thời chiến ...khí giới để chờ ngoại xâm.
Phương Bắc đô hộ ngàn năm,
Phương Tây xâm chiếm trăm năm đã từng .
Máu đào nhuộm áo anh hùng ,
Vô danh chiến sĩ...cùng chung giết thù .
Tiếng thơm vọng mãi ngàn thu,
Cháu Con Giữ Nước ...Quân thù đập tanDương Xuân Triều
 
  Số lượt người đọc từ ngày đầu tháng: 251889 visitors (921853 hits)  
 
=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=